Tüm çalışmalarımızda ana prensibimiz vermekte olduğumuz hizmetin devamlılığı ve başarısıdır. Bu doğrultuda;


1.Düşünüyoruz & Planlıyoruz :

Projenin hitap edeceği hedef kitle ve bu kitlenin projeden veya markadan/üründen beklentileri belirleyici faktörlerdir. Bu yüzden önceliğimiz proje büyüklüğünden bağımsız olarak düşünmek ve bu proje için aksiyon planları hazırlamaktır.

2.Yaratıyoruz & Sunuyoruz :

Projenin ürüne dönüşmesi ve son kullanıcıya sunulması için gerekli görsel öğeler, sadece işin gerektirdiği şekilde değil, mevcut ve gelecek trendlerin de rotasında olmalıdır. Markanın karakter ve duruşunu, dijital ortama taşırken bu rotayı izliyoruz.

proje2
3.İlgileniyoruz & Destekliyoruz :

Amacımız projenin başarıya ulaşmasıdır. Bu doğrultuda, hazırladığımız plana bağlı kalıp kalmadığını kontrol eder, stabilliğini sağlar ve sürdürürüz.

4.Geliştiriyoruz & Ulaşıyoruz :

Kullanım istatistikleri, rakiplerin konumlanması ve projenin ihtiyaçlarını gözden geçirerek son rötuşları atarız. Aksiyon planının hala geçerli olup olmadığını inceler ve gerek olması durumunda yeni planlarla, yeni projelere başlarız.